Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
 
Jste zde:  Mapa stránek  
Home

Vybrané zásahy HZS
Zelená informační linka Hejtmana Jč. kraje

Úřední deska
Inf. dle zák. 106/99 Sb.
Poplatek za planý poplach
Přijímací řízení

Kontakty, Struktura
Funkcionáři HZS Jč. kraje
Odkazy na ostatní HZS krajů ČR
Psychologická služba
Podklady pro personální práci a výkon služby
Pomoc obětem mimořádných událostí
Poradenské služby
Posttraumatická péče

Zakázky, Majetek
Nabídka nepotřebného majetku
Mimorezortní
Prodej fyzickým/právnickým osobám
Vnitrorezortní
Veřejné zakázky

Informace pro obce a   jednotky PO

Požární prevence
Kontrolní činnosti
Stavební prevence
Zjišťování příčin vzniku požárů

Ochrana obyvatelstva a   krizové řízení
Krizové řízení
Ochrana a příprava obyvatelstva

Galerie
Technika

Sport
Lezci - potápěči
Ostatní sporty
Požární sport
vyprostovani

Statistika, Zprávy
Archiv
Roční zprávy o stavu PO v Jč kraji

Odkazy

Mapa stránek