Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
 
Jste zde:  Kontakty, Struktura >> Psychologická služba 
Funkcionáři HZS Jč. kraje
Odkazy na ostatní HZS krajů ČR
Psychologická služba 

Psychologická služba

Psycholog: mjr. PhDr. Marie Mezníková

tel.: 387 005 315, 950 230 315

mobil: 724 086 440

e-mail: marie.meznikova@jck.izscr.cz

Asistentka: por. Jana Váchová

tel.: 387 005 316, 950 230 316

e-mail: jana.vachova@jck.izscr.cz

 

Hlavní úkoly psychologické služby: 

- Poskytuje posttraumatickou péči příslušníkům

- Pořizuje podklady pro personální práci a výkon služby

- Poskytuje poradenské služby příslušníkům a zaměstnancům

(a jejich rodinným příslušníkům) v pracovní i osobní problematice

- Pomáhá obětem mimořádných událostí

 

 

Další úkoly:

- poskytuje sociálně psychologickou podporu jednotlivým pracovištím HZS krajů (k tomu zkoumá sociální klima pracovišť, vede odborná školení a kurzy, apod.)

- spolupracuje při řešení mimořádných událostí, které vyžadují psychologickou intervenci

- podílí se na vytváření, koordinaci a školení členů intervenčních týmů ve své územní působnosti, pro případy mimořádných událostí velkého rozsahu

- podílí se na úkolech psychologické služby GŘ HZS ČR

- zajišťuje výuku v oboru psychologie

 

Konkrétní obsahová náplň práce jednotlivých psychologických pracovišť HZS ČR je profilována potřebami HZS krajů a jednotek PO v působnosti tohoto pracoviště.

Činnost psychologického pracoviště s laboratoří HZS JčK v roce 2010

Názory hasičů na psychologickou službu - výsledky ankety

 

Účast na konferenci požární ochrany - referáty:

PSYCHOLOGIE CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ

CHOVÁNÍ OSOB V DAVU SE ZAMĚŘENÍM NA MIMOŘÁDNÉ SITUACE

 Konference Víme o sobě? - referát

Místo psychologa HZS ČR v systému pomoci při mimořádných událostech

 

Závazné podklady pro činnost psychologické služby u HZS:

l. Koncepce psychologické služby HZS ČR schválená generálním ředitelem HZS ČR a náměstkem ministra vnitra dne 12. 4. 2002

 

2. Aktualizace koncepce psychologické služby HZS ČR pro roky 2010 - 2015

 

3. SIAŘ GŘ HZS a náměstka MV č. 29/2003, kterým se vydává Statut psychologických pracovišť HZS ČR a Etický kodex psychologa HZS ČR 

 

4. SIAŘ GŘ HZS a náměstka MV č. 13/2006 ke sjednocení postupu při zjišťování osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v Hasičském záchranném sboru České republiky a při nakládání s osobními údaji. Aktualizace ze dne 16.3.2011.

 

5. SIAŘ GŘ HZS a náměstka MV č. 32/2006, kterým se stanovují podmínky pro povolávání psychologa Hasičského záchranného sboru ČR do výkonu služby v operačním řízení

 

6. SIAŘ GŘ a náměstka MV č. 30/2008, kterým se zřizuje systém poskytování posttraumatické péče příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR, kteří prožili traumatizující událost v souvislosti s plněním služebních úkolů nebo pracovních úkolů a stnoví se postup při posttraumatické péči o oběti mimořádné události